Duomenų apsauga

Duomenų apsaugos

deklaracija Jei toliau nenurodyta kitaip, jūsų asmens duomenų pateikti nereikalauja įstatymai ar sutartis, taip pat tai nėra būtina sutarčiai sudaryti. Jūs neprivalote pateikti duomenų. Jo nepateikimas neturi pasekmių. Tai taikoma tik tuo atveju, jei tolesnėse apdorojimo operacijose nepateikiama jokia kita informacija.
„Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta.
 
serverio žurnalo failus
Galite apsilankyti mūsų svetainėje nepateikdami jokios asmeninės informacijos. 
Kiekvieną kartą, kai patenkate į mūsų svetainę, jūsų interneto naršyklė mums arba mūsų žiniatinklio prieglobos / IT paslaugų teikėjui perduoda naudojimo duomenis ir išsaugo žurnalo duomenis (vadinamus serverio žurnalo failus). Šie saugomi duomenys apima, pavyzdžiui, iškviesto puslapio pavadinimą, skambučio datą ir laiką, IP adresą, perduotų duomenų kiekį ir užklausos teikėją. Tvarkymas vykdomas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, atsižvelgiant į mūsų svarbiausią teisėtą interesą užtikrinti sklandų mūsų svetainės veikimą ir tobulinti mūsų pasiūlymą. 
 
Susisiekite su

Atsakingu
Jei norite, susisiekite su mumis. Už duomenų tvarkymą atsakingo asmens kontaktinius duomenis rasite mūsų spaudoje.

Nepageidaujamas Kliento susisiekimas el. paštu
Jei verslo kontaktą su mumis užmezgate el. paštu, mes rinksime tik Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, žinutės tekstą) tiek, kiek Jūs pateikiate. Duomenų tvarkymas skirtas apdoroti ir atsakyti į jūsų prašymą susisiekti.
Jei kontakto užmezgimas yra skirtas ikisutartinėms priemonėms (pvz., konsultacijai dėl pirkimo susidomėjimo, pasiūlymo parengimui) arba yra susijęs su jau sudaryta tarp jūsų ir mūsų sutartis, šis duomenų tvarkymas vyksta remiantis 6 straipsnio 1 dalimi. b BDAR.
Jei susisiekiama dėl kitų priežasčių, šis duomenų tvarkymas vyksta pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, atsižvelgiant į mūsų viršesnį teisėtą interesą apdoroti ir atsakyti į jūsų užklausą. Tokiu atveju jūs turite teisę dėl priežasčių, kylančių iš jūsų konkrečios situacijos, bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.
Jūsų el. pašto adresą naudojame tik jūsų užklausai apdoroti. Tada jūsų duomenys bus ištrinti laikantis teisės aktų nustatytų saugojimo terminų, nebent sutikote toliau tvarkyti ir naudoti.
 
Rinkimas ir tvarkymas naudojant kontaktinę formą
Naudodami kontaktinę formą renkame jūsų asmens duomenis (vardą, el. pašto adresą, žinutės tekstą) tik tiek, kiek nurodėte. Duomenų tvarkymas skirtas kontakto užmezgimo tikslui.
Jei kontakto užmezgimas yra skirtas ikisutartinėms priemonėms (pvz., konsultacijai dėl pirkimo susidomėjimo, pasiūlymo parengimui) arba yra susijęs su jau sudaryta tarp jūsų ir mūsų sutartis, šis duomenų tvarkymas vyksta remiantis 6 straipsnio 1 dalimi. b BDAR.
Jei susisiekiama dėl kitų priežasčių, šis duomenų tvarkymas vyksta pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, atsižvelgiant į mūsų viršesnį teisėtą interesą apdoroti ir atsakyti į jūsų užklausą. Tokiu atveju jūs turite teisę dėl priežasčių, kylančių iš jūsų konkrečios situacijos, bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.
Jūsų el. pašto adresą naudojame tik jūsų užklausai apdoroti. Tada jūsų duomenys bus ištrinti laikantis teisės aktų nustatytų saugojimo terminų, nebent sutikote toliau tvarkyti ir naudoti.


Kliento paskyra Užsakymai      

Kliento paskyra
Kai atidarote kliento paskyrą, mes renkame jūsų asmens duomenis joje nurodyta apimtimi. Duomenų tvarkymo tikslas – pagerinti Jūsų apsipirkimo patirtį ir supaprastinti užsakymų apdorojimą. Tvarkymas atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, gavus jūsų sutikimą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti pranešdami mums, nedarant įtakos sutikimo pagrindu atlikto tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo. Tada jūsų kliento paskyra bus ištrinta.
 
Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir atskleidimas teikiant užsakymus
Kai pateikiate užsakymą, mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina jūsų užsakymui įvykdyti ir apdoroti bei jūsų užklausoms apdoroti. Duomenų pateikimas yra būtinas sutarčiai sudaryti. Neteikimas reiškia, kad negalima sudaryti jokios sutarties. Tvarkymas atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir yra būtinas norint įvykdyti sutartį su jumis. 
Jūsų duomenys bus perduoti, pavyzdžiui, jūsų pasirinktoms gabenimo įmonėms ir dropshipping paslaugų teikėjams, mokėjimo paslaugų teikėjams, užsakymų apdorojimo paslaugų teikėjams ir IT paslaugų teikėjams. Visais atvejais griežtai laikomės teisės aktų reikalavimų. Duomenų perdavimo kiekis ribojamas iki minimumo.
 

Reklama      

Asmens duomenų naudojimas siunčiant reklamą paštu
Mes naudojame jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą), kuriuos gavome parduodant prekes ar paslaugas, norėdami išsiųsti jums reklamą paštu, jei neprieštaravote tokiam naudojimui. Šių duomenų pateikimas yra būtinas sutarčiai sudaryti. Neteikimas reiškia, kad negalima sudaryti jokios sutarties.
Tvarkymas atliekamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f dalimi, atsižvelgiant į mūsų viršesnį teisėtą interesą tiesiogiai reklamuoti. Galite bet kada nesutikti su tokiu savo adreso duomenų naudojimu pranešdami mums.Kontaktinius duomenis prieštaravimui įgyvendinti galite rasti atspaude.

El. pašto adreso naudojimas naujienlaiškiams siųsti
Neatsižvelgiant į sutarties tvarkymą, mes naudojame jūsų el. pašto adresą išskirtinai savo reklamos tikslais naujienlaiškiams siųsti, su sąlyga, kad su tuo aiškiai sutikote. Tvarkymas atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, gavus jūsų sutikimą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti nepaveikdami sutikimo pagrindu atlikto tvarkymo teisėtumo iki atšaukimo. Jūs galite bet kada atsisakyti naujienlaiškio, naudodami atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje arba pranešdami mums. Tada jūsų el. pašto adresas bus pašalintas iš adresų sąrašo. 

Jūsų duomenys bus perduoti paslaugų teikėjui rinkodaros el. paštu tikslais kaip užsakymo apdorojimo dalis. Perdavimas kitoms trečiosioms šalims nevyksta.

Pašto adreso naudojimas siunčiant tiesioginį paštą
Mes naudojame jūsų el. pašto adresą, kurį gavome parduodant prekes ar paslaugas, norėdami elektroniniu būdu perduoti reklamą apie savo prekes ar paslaugas, panašias į tas, kurias jau įsigijote iš mūsų, jei turite jie neprieštaravo jo naudojimui. Sutarčiai sudaryti būtina nurodyti elektroninio pašto adresą. Neteikimas reiškia, kad negalima sudaryti jokios sutarties. Tvarkymas atliekamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f dalimi, atsižvelgiant į mūsų viršesnį teisėtą interesą tiesiogiai reklamuoti. Galite bet kada nesutikti su tokiu savo el. pašto adreso naudojimu pranešdami mums. Kontaktinius duomenis prieštaravimui įgyvendinti galite rasti atspaude.Taip pat galite pasinaudoti šiam tikslui pateikta nuoroda reklaminiame el. Už tai nėra jokių kitų išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal bazinius tarifus.


Siuntimo paslaugų teikėjo       prekių valdymas      

El. pašto adreso persiuntimas siuntų įmonėms, norint gauti informacijos apie siuntimo būseną
Vykdydami sutartį, mes perduodame jūsų el. pašto adresą transporto įmonei, jei užsakymo metu su tuo aiškiai sutikote. Pervedimo tikslas – informuoti Jus apie siuntimo būseną el. Tvarkymas atliekamas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, gavus jūsų sutikimą. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti pranešdami mums arba transporto įmonei, nepaveikdami sutikimo pagrindu atlikto tvarkymo teisėtumo iki atšaukimo.

Išorinės prekių valdymo
sistemos naudojimas Sutarčių apdorojimui kaip užsakymų apdorojimo dalį naudojame prekių valdymo sistemą. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys, surinkti kaip dalis užsakymo, bus siunčiami adresu
GDI – duomenų technologijų ir informacinių sistemų bendrija, 
perduodama mbH.


Mokėjimo paslaugų teikėjas       Kredito patikrinimas      

PayPal naudojimas
Visoms PayPal operacijoms taikoma PayPal duomenų apsaugos deklaracija. Tai galite rasti adresu  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

PayPal Express
naudojimas Mes naudojame PayPal Express mokėjimo paslaugą iš PayPal (Europe) S.à.rl et Cie. mūsų svetainėje , SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Liuksemburgas; „PayPal“). Duomenų tvarkymo tikslas – pasiūlyti Jums atsiskaityti per PayPal Express mokėjimo paslaugą.
Norint integruoti šią mokėjimo paslaugą, PayPal turi rinkti, saugoti ir analizuoti duomenis (pvz., IP adresą, įrenginio tipą, operacinę sistemą, naršyklės tipą, jūsų įrenginio vietą), kai patenkama į svetainę. Tam taip pat gali būti naudojami slapukai. Slapukai leidžia atpažinti jūsų naršyklę.
Slapukai arba panašios technologijos naudojami su jūsų sutikimu, remiantis TTDSG 25 skirsnio 1 dalies 1 sakiniu   , kartu su BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi gavus jūsų sutikimą, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies punktu. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti nepaveikdami sutikimo pagrindu atlikto tvarkymo teisėtumo iki atšaukimo.
Pasirinkus ir naudojant PayPal Express, mokėjimų apdorojimui reikalingi duomenys perduodami PayPal, kad būtų galima vykdyti sutartį su Jumis pasirinktu mokėjimo būdu. Šis apdorojimas vyksta pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.
Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą naudojantis PayPal Express mokėjimo paslauga rasite susijusioje duomenų apsaugos deklaracijoje adresu  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE# Atnaujinta_PS

„Amazon Payments
“ naudojimas Mes naudojame „Amazon Payments“ mokėjimo paslaugą iš „Amazon Payments Europe sca“ (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; „Amazon Payments“) savo svetainėje.
Duomenų tvarkymo tikslas – pasiūlyti jums atsiskaityti per „Amazon Payments“ mokėjimo paslaugą.
Norint integruoti šią mokėjimo paslaugą, Amazon Payments turi rinkti, išsaugoti ir analizuoti duomenis (pvz., IP adresą, įrenginio tipą, operacinę sistemą, naršyklės tipą, jūsų įrenginio vietą), kai patenkama į svetainę. Tam taip pat gali būti naudojami slapukai. Slapukai leidžia atpažinti jūsų naršyklę.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f dalimi, atsižvelgiant į mūsų viršesnį teisėtą interesą dėl į klientus orientuoto įvairių mokėjimo būdų pasiūlymo. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos.
Pasirinkus ir naudojant „Amazon Payments“, mokėjimų apdorojimui reikalingi duomenys perduodami „Amazon Payments“, kad būtų galima įvykdyti sutartį su jumis pasirinktu mokėjimo būdu. Šis apdorojimas vyksta pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.
Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą naudojantis „Amazon Payments“ mokėjimo paslauga rasite susijusioje duomenų apsaugos deklaracijoje adresu: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Asmens duomenų naudojimas renkantis „Klarna“ mokėjimo parinktis
Kad galėtume jums pasiūlyti „Klarna“ mokėjimo galimybes, „Klarna“ perduosime asmens duomenis, tokius kaip kontaktiniai duomenys ir užsakymo duomenys. Tokiu būdu „Klarna“ gali įvertinti, ar galite pasinaudoti „Klarna“ siūlomomis mokėjimo galimybėmis ir pritaikyti mokėjimo galimybes savo poreikiams. Bendrą informaciją apie Klarną rasite adresu: https://www.klarna.com/de/ . Jūsų asmeninę informaciją „Klarna“ tvarkys pagal galiojančias duomenų apsaugos taisykles ir informaciją, pateiktą „Klarna“ duomenų apsaugos nuostatuose adresu https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ de_de/privacy .
 
Kreditingumo ir tapatybės patikrinimas perkant iš sąskaitos per Novalnet
Mokėdamas iš sąskaitos, Novalnet AG (Feringastraße 4, 85774 Unterföhring) atlieka savo tapatybės ir kredito patikrą. Šiuo tikslu Novalnet AG reikalauja iš kliento tam tikros informacijos, įskaitant asmeninę informaciją. Tai vardas, pavardė ir adresas, sąskaitos numeris ir rūšiavimo kodas arba kredito kortelės numeris (įskaitant galiojimo laikotarpį), sąskaitos suma ir valiuta bei operacijos numeris. „Novalnet AG“ tikrina ir įvertina kliento pateiktą informaciją ir, esant teisėtai priežasčiai, keičiasi duomenimis su kitomis įmonėmis ir kredito agentūromis (kredito patikra). Turite teisę naudoti šią informaciją mokėjimų apdorojimo tikslais ir perduoti ją paslaugų teikėjui. Mokant į sąskaitą per Novalnet, asmens duomenys perduodami skolų išieškojimo paslaugų teikėjui Novalnet ir ten tvarkomi. Duomenų tvarkymo tikslas – pasiūlyti pirkimo iš sąskaitos mokėjimo būdą ir būtiną kredito patikrą. Tvarkymas atliekamas remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu dėl mūsų viršesnio teisėto intereso siūlyti įvairius mokėjimo būdus ir teisėto intereso apsaugoti nuo nemokėjimo.Jūs turite teisę dėl priežasčių, kylančių iš jūsų konkrečios situacijos, bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, pranešdami mums.  Duomenų pateikimas yra būtinas norint sudaryti sutartį su Jūsų pageidaujamu mokėjimo būdu. Neteikimas reiškia, kad sutartis negali būti sudaryta jūsų pasirinktu mokėjimo būdu.
 

Slapukai
 
Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie yra saugomi interneto naršyklėje arba interneto naršyklės vartotojo kompiuterio sistemoje. Jei vartotojas iškviečia svetainę, naudotojo operacinėje sistemoje gali būti išsaugotas slapukas. Šiame slapuke yra būdinga simbolių eilutė, kuri leidžia aiškiai identifikuoti naršyklę, kai svetainė vėl iškviečiama.
 
Slapukai yra saugomi jūsų kompiuteryje. Todėl jūs visiškai kontroliuojate slapukų naudojimą. Interneto naršyklėje pasirinkę tinkamus techninius nustatymus, prieš nustatydami slapukus galite būti įspėjami ir individualiai nuspręsti, ar juos priimti ir neleisti slapukų saugojimui bei juose esančių duomenų perdavimo. Jau išsaugotus slapukus galima bet kada ištrinti. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju jūs negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis.
 
Norėdami sužinoti, kaip tvarkyti (įskaitant išjungti) slapukus svarbiausiose naršyklėse, galite naudoti toliau pateiktas nuorodas:

 
Techniškai būtini slapukai
Jei toliau duomenų apsaugos deklaracijoje nenurodyta kitaip, šiuos techniškai būtinus slapukus naudojame tik tam, kad pasiūlymas būtų patogesnis, efektyvesnis ir saugesnis. Be to, slapukai leidžia mūsų sistemoms atpažinti jūsų naršyklę net pakeitus puslapius ir pasiūlyti jums paslaugas. Kai kurios mūsų svetainės funkcijos negali būti siūlomos nenaudojant slapukų. Tam būtina, kad naršyklė būtų atpažįstama net pakeitus puslapį.
 
Slapukų ar panašių technologijų naudojimas pagrįstas TTDSG 25 straipsnio 2 dalimi. Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, nes mūsų viršesnis teisėtas interesas užtikrinti optimalų svetainės funkcionalumą ir patogų bei efektyvų mūsų pasiūlymo dizainą.
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos.
 

Papildiniai ir įvairūs
 
Google reCAPTCHA naudojimas 
Savo svetainėje naudojame reCAPTCHA paslaugą iš Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; "Google")  .Užklausa skirta atskirti žmogaus įvestą įvestį nuo automatinio, mašininio apdorojimo. Šiuo tikslu jūsų įvestis bus perduota „Google“ ir naudojama. Be to, „Google“ bus perduotas IP adresas ir visi kiti „Google“ reCAPTCHA paslaugai reikalingi duomenys. Šiuos duomenis Google tvarko Europos Sąjungoje ir, jei reikia, taip pat perduoda į Google LLC serverius JAV. ES Komisija nepriėmė sprendimo dėl tinkamumo JAV. Duomenų perdavimas, be kita ko, vyksta standartinių sutarčių sąlygų, kaip tinkamų asmens duomenų apsaugos garantijų, pagrindu, kurias galima peržiūrėti adresu: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, siekiant mūsų viršesnio teisėto intereso  apsaugoti mūsų svetainę nuo automatizuoto šnipinėjimo, netinkamo naudojimo ir SPAM. Jūs turite teisę dėl priežasčių, kylančių iš jūsų konkrečios situacijos, bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.
Daugiau informacijos apie Google reCAPTCHA ir susijusią duomenų apsaugos deklaraciją galite rasti adresu https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html ir https://www.google.com/privacy . 
 

„Cloudflare“
naudojimas Savo svetainėje naudojame turinio pristatymo tinklą „Cloudflare“ CDN iš „Cloudflare Inc.“ (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, JAV; „Cloudflare“). Tai yra nacionalinis serverių tinklas įvairiuose duomenų centruose, prie kurių jungiasi mūsų žiniatinklio serveris ir per kurį pristatomas tam tikras mūsų svetainės turinys.
Duomenų apdorojimas yra skirtas optimizuoti mūsų svetainės įkėlimo laiką ir taip padaryti mūsų pasiūlymą patogesnį vartotojui.
Be kita ko, gali būti renkama ši informacija: IP adresas, sistemos konfigūracijos informacija, informacija apie srautą į klientų svetaines ir iš jų (vadinamieji serverio žurnalo failai). 
Jūsų duomenys gali būti perduoti į JAVpasakoja. ES Komisija nepriėmė sprendimo dėl tinkamumo JAV. Duomenų perdavimas, be kita ko, vyksta pagal standartines sutarties sąlygas, kaip tinkamas asmens duomenų apsaugos garantijas, kurias galima peržiūrėti adresu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic . /data-protection/international-dimension-data-protection /standard-contractual-clauses-scc_en .
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, atsižvelgiant į mūsų viršesnį teisėtą interesą  , kad svetainės dizainas būtų pagrįstas ir tikslingas.Jūs turite teisę dėl priežasčių, kylančių iš jūsų konkrečios situacijos, bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.
Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą naudojant „Cloudflare“ galite rasti adresuhttps://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.
 
„YouTube“
naudojimas Mes naudojame „Google Ireland Limited“ (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „YouTube“) „YouTube“ vaizdo įrašų įterpimui į savo svetainę. „YouTube“ yra „Google LLC“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) , JAV; „Google“) susijusi įmonė.
Ši funkcija rodo „YouTube“ saugomus vaizdo įrašus svetainės „iFrame“ rėmelyje. Įjungta parinktis „Išplėstinis duomenų apsaugos režimas“. Dėl to YouTube nesaugo jokios informacijos apie svetainės lankytojus. Tik tada, kai žiūrite vaizdo įrašą, informacija apie jį siunčiama į „YouTube“ ir ten saugoma. Jūsų duomenys gali būti perduoti JAV. ES Komisija nepriėmė sprendimo dėl tinkamumo JAV. Duomenų perdavimas, be kita ko, vyksta standartinių sutarčių sąlygų, kaip tinkamų asmens duomenų apsaugos garantijų, pagrindu, kurias galima peržiūrėti adresu: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, atsižvelgiant į mūsų viršesnį teisėtą interesą, kad svetainės dizainas būtų pagrįstas ir tikslingas. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos.
Daugiau informacijos apie „YouTube“ ir „Google“ renkamus ir naudojamus duomenis, savo teises ir privatumo apsaugos parinktis rasite „YouTube“ duomenų apsaugos informacijoje adresu https://www.youtube.com/t/privacy .


Duomenų subjektų teisės ir saugojimo

laikotarpis Saugojimo trukmė
Pasibaigus sutarčiai, duomenys iš pradžių bus saugomi garantinio laikotarpio metu, vėliau atsižvelgiant į įstatymų numatytus saugojimo laikotarpius, ypač mokesčių ir komercinės teisės, ir ištrinami pasibaigus laikotarpiui, nebent sutikote toliau. apdorojimas ir naudojimas.

Duomenų subjekto teisės
Jei tenkinami teisiniai reikalavimai, pagal BDAR 15–20 straipsnius turite šias teises: Teisę į informaciją, taisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, į duomenų perkeliamumą.
Be to, pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalimi ir tvarkymu tiesioginės reklamos tikslais.

Teisė kreiptis į priežiūros instituciją
Pagal BDAR 77 str., jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas.

Teisė nesutikti
Jei čia išvardytas asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas mūsų teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu tvarkymu dėl priežasčių, kylančių dėl jūsų konkrečios situacijos. poveikis ateičiai.
Pareiškus prieštaravimą, susijusių duomenų tvarkymas bus nutrauktas, nebent įrodysime įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, nusveriančių jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei duomenų tvarkymas yra skirtas pareikšti, įgyvendinti arba apginti teisinius reikalavimus.

Jei asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada nesutikti su tokiu tvarkymu pranešdami mums. Pareiškus prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti atitinkamus duomenis tiesioginės reklamos tikslais.

paskutinis atnaujinimas: 2022-01-10